Oferty dostaw

Created with Sketch.

Oferty dostaw

Zapytania Ofertowe

Narzędzie usprawniające proces zamówień w Twojej firmie

Opis

Moduł Zapytań Ofertowych służy do generowania wariantów zamówień zakupu do dostawców. Funkcja umożliwia tworzenie wielu ofert i wybór spośród nich najkorzystniejszej cenowo. Wybierając najbardziej odpowiadający Ci wariant masz możliwość automatycznego tworzenia zamówienia zakupu. Funkcja ofert dostaw usprawnia procesy zamówień i eliminuje ryzyko niekorzystnego cenowo wyboru, a co za tym idzie – strat finansowych.

Korzystając z modułu Zapytań ofertowych zyskujesz przyjazne narzędzie do sprawnego generowania zamówień zakupu. Dzięki temu modułowi wyeliminujesz ryzyko pomyłek związanych z niedopatrzeniami i przyspieszysz proces zaopatrzenia.

Główne opcje:

  • tworzenie wielu zapytań ofertowych dla różnych dostawców,
  • wybór najkorzystniejszych cenowo ofert,
  • automatyczne generowanie zamówień,
  • ewidencjonowanie załączników dołączonych do zapytań ofertowych.