Rozliczanie aktywności z klientami

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Dodanie możliwości podpięcia usługi pod aktywność w celu jej rozliczenia – wskazanie w słownikach, w oknie szybkiej odpowiedzi usługi. Po użyciu takiej szybkiej odpowiedzi w aktywności podepnie się ona pod aktywność i przepisze się z niej stawka do aktywności.

Dodanie pola ze stawką – dzięki temu stawka będzie na dzień usługi i z możliwością ewentualnej ręcznej edycji

Dodanie guzika „rozlicz aktywności” na liście aktywności – który wygeneruje faktury dla wszystkich aktywności z podpiętą usługą ( jedna faktura na kontrahenta ). Pominięte zostaną aktywności, które już mają wygenerowaną fakturę lub mają zerowe czasy.

Pozycje z ta samą stawką z aktywności będą agregowane do jednej pozycji faktury.