Stany w innych magazynach

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Wprowadzono możliwość monitorowania stanów składników na innych posiadanych magazynach, a także tworzenie przesunięć międzymagazynowych z tego modułu