Stany w innych magazynach i przesunięcie w planowaniu produkcji

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Stany w innych magazynach i przesunięcie w planowaniu produkcji

Wprowadzono możliwość monitorowania stanów składników na innych posiadanych magazynach, a także tworzenie przesunięć międzymagazynowych z tego modułu