Precyzja kosztów akordu czynności

Stawki akordowe do 4 miejsc po przecinku