Precyzja kosztów akordu czynności

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Koszty prac wyliczane na podstawie stawek akordowych zostały rozbudowane do 4 miejsc po przecinku.