Precyzja kosztów akordu czynności

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Precyzja kosztów akordu czynności

Koszty prac wyliczane na podstawie stawek akordowych definiowanych w programie Modus ERP zostały rozbudowane do 4 miejsc po przecinku co umożliwia bardzo dokładne wyliczenia przy dużych nakładach produkcyjnych.

Funkcjonalność dostępna w najnowszej wersji programu.