Migracja dokumenty wydań

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Wprowadzona została funkcja migracji (przenoszenia) pozycji pomiędzy dokumentami wydań magazynowych (WZ).

Schemat funkcjonalności:
Należy wybierać pozycję z bazowego dokumentu, a następnie wskazać dokument docelowy, do którego system automatycznie przeniesie dany asortyment. Funkcja dostępna dla dokumentów posiadających status „brudnopis” oraz nieposiadających powiązań z innymi dokumentami.