Automatyczne WP- asortyment

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Nowa funkcjonalność automatyzacji (przypisywania) serii dla dokumentu magazynowego WP- tworzonego w module Produkcja.

Schemat funkcjonalności:

  • W ustawieniach globalnych określamy serię dokumentu WP-,
  • W magazynie użytkownik określa dla którego asortymentu system wystawi dokument WP- z ustaloną serią,
  • W planowaniu produkcji tworzymy WP-.