WP- Planowanie Produkcji

WP- dla konkretnego surowca na ZPR