Zatwierdzanie ZPR

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Zatwierdzenie zlecenia produkcyjnego będzie możliwe bez dostępności wszystkich składników. Sprawdzenie czy dany składnik jest dostępny będzie odbywało się przy rozpoczęciu konkretnego etapu.