Zgłoszenia awarii w formie tablicy RHODOS

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Zgłoszenia awarii w formie tablicy RHODOS

Nowa aplikacja RHODOS na bieżąco pokazuje aktualne zgłoszenia awarii w podziale na gniazda produkcyjne.


Podczas zgłoszenia awarii dla danego obiektu / maszyny aplikacja RHODOS „Tablica awarii” automatycznie odświeży widok oraz zarejestruje zgłoszenie w formie graficznej co umożliwi szybkie podjęcie działań dotyczących naprawy. Z poziomu aplikacji możemy wyświetlić informację dotyczącą treści awarii oraz mamy możliwość sortowania obiektów / maszyn dla gniazd produkcyjnych.