Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Migracja pozycji pomiędzy dokumentami wydań.

Wprowadzona została funkcja migracji (przenoszenia) pozycji pomiędzy dokumentami wydań magazynowych (WZ). Schemat funkcjonalności:Należy wybierać pozycję z bazowego dokumentu, a następnie wskazać dokument docelowy, do którego system automatycznie przeniesie dany asortyment. Funkcja dostępna dla dokumentów posiadających status „brudnopis” oraz nieposiadających powiązań z innymi dokumentami.

Automatyczna seria WP- dla wybranego asortymentu

Nowa funkcjonalność automatyzacji (przypisywania) serii dla dokumentu magazynowego WP- tworzonego w module Produkcja. Schemat funkcjonalności: W ustawieniach globalnych określamy serię dokumentu WP-, W magazynie użytkownik określa dla którego asortymentu system wystawi dokument WP- z ustaloną serią, W planowaniu produkcji tworzymy WP-.

JPK_FA(4)

Uprzejmie przypominamy o zmianach dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT – JPK_FA(4) wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w dniu 1 kwietnia 2022 roku. Modus ERP został dostosowany do najnowszej struktury JPK FA.

Identyfikacja rozdzielonej partii produkcyjnej

Dla terminala produkcyjnego została wprowadzona funkcja realizacji podzielonej partii produktu w ramach jednego nr seryjnego z poziomu Planowania produkcji. Dodatkowo w celu identyfikacji asortymentu pojawił się numer partii produkcyjnej.

Moduł Rozliczenia

Pragniemy zaprezentować Państwu funkcjonalne narzędzie za pomocą którego z łatwością rozliczycie dodatkowe koszty związane z produktem. Moduł ten posiada rozbudowany interfejs w tym funkcjonalny kalkulator operujący na funkcjach, zmiennych oraz danych użytkownika. Uzyskane dane możemy generować na bieżąco lub zapisywać w bazie danych.

Moduł wyceny produktów

Oblicz cenę sprzedaży produktów. Moduł wyceny pozwala obliczać wszystkie koszty związane z twoim produktem. Pozwala zadeklarować własne wzory i zmienne oraz pobiera koszty robocizny i składników bezpośrednio z magazynu.

Analiza – Produkcja w toku

Analiza – Produkcja w toku pozwala na: wgląd na jakim etapie znajduje się poszczególne zlecenie produkcyjne, obliczenie wszystkich kosztów związanych z produkcją w oparciu o własne dane, określenie wartości wydanych surowców do produkcji, określenie wartości zarezerwowanych surowców dla produkcji w toku, obliczanie własnych kalkulacji w oparciu o zmienne i dane zarejestrowane podczas produkcji, analiza planowanego…
Przeczytaj więcej

Analiza Traceability

Traceability – zdolność wyśledzenia, identyfikowalność. Nowa analiza produkcyjna umożliwia kompleksowe monitorowanie przyjmowanych, przechowywanych i wydawanych produktów rozpoczynając od zakupu surowców, a kończąc na sprzedaży gotowego produktu.

TLS 1.2

Systemy Modus ERP oraz Meso CMMS zostały dostosowane do najnowszego standardu przemysłowego protokołu TLS 1.2.Transport Layer Security (TLS), to protokół szyfrowania przeznaczony do zabezpieczania danych podczas przesyłania.

Integracja z nestingiem Lantek.

Modus ERP jest systemem, który został dostosowany do produkcji w branży metalowej. Jedną z ostatnich nowości jest integracja z systemem CAD/CAM do nestingu firmy Lantek. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami zapraszamy do kontaktu.