Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

RHODOS MAGAZYNIER

Aplikacja RHODOS Magazynier pozwala na łatwą i mobilną pracę w Twojej firmie. Dzięki wykorzystaniu naszego czytnika PDA można generować dokumenty przyjęć i wydań z każdego miejsca na hali. Daje ona możliwość zweryfikowania stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.

Dodatkowe statusy dla dokumentów ZO

W module Zamówienia Sprzedaży zostały dodane dodatkowe kolumny pokazujące status wysyłki wiadomości email oraz wydruku dokumentu. Nowo dodane pola:– Mail / data– Mail / odbiorcy– Mail / status– Mail / schemat – Wydruk / schemat– Wydruk / użytkownik– Wydruk / data

WP- z poziomu Planowania Produkcji

Podczas tworzenia / generowania dokumentu WP- z poziomu modułu Planowania Produkcji mamy możliwość wyboru składników / surowców dla zaznaczonych Zleceń Produkcyjnych. Generowane dokumenty WP- obejmują tylko wybrane pozycje. Funkcjonalność dostępna w najnowszej wersji programu.

Zgłoszenia awarii w formie tablicy RHODOS

Nowa aplikacja RHODOS na bieżąco pokazuje aktualne zgłoszenia awarii w podziale na gniazda produkcyjne. Podczas zgłoszenia awarii dla danego obiektu / maszyny aplikacja RHODOS „Tablica awarii” automatycznie odświeży widok oraz zarejestruje zgłoszenie w formie graficznej co umożliwi szybkie podjęcie działań dotyczących naprawy. Z poziomu aplikacji możemy wyświetlić informację dotyczącą treści awarii oraz mamy możliwość sortowania obiektów /…
Przeczytaj więcej

Tablica obecności RHODOS

Nowa aplikacja RHODOS na bieżąco pokazuje aktualny status obecności pracownika. Aplikacja posiada możliwość wglądu w historię. Tablica obecności automatycznie aktualizuje widok użytkownika pobierając aktualny status obecności pracownika. Klikając na wybranego użytkownika mamy możliwość wglądu w historię wejść i wyjść z uwzględnionym czasem pracy w danym dniu.

Lokalizacja jednostki organizacyjnej

W celu organizacji struktury przedsiębiorstw dla naszych Partnerów wprowadziliśmy dodatkowo prócz już istniejących serii dokumentów, lokalizacje magazynów. Lokalizacje dostępne są dla wszystkich wiodących dokumentów w systemie Modus ERP.

Precyzja kosztów akordu czynności

Koszty prac wyliczane na podstawie stawek akordowych definiowanych w programie Modus ERP zostały rozbudowane do 4 miejsc po przecinku co umożliwia bardzo dokładne wyliczenia przy dużych nakładach produkcyjnych. Funkcjonalność dostępna w najnowszej wersji programu.

Migracja pozycji pomiędzy dokumentami wydań.

Wprowadzona została funkcja migracji (przenoszenia) pozycji pomiędzy dokumentami wydań magazynowych (WZ). Schemat funkcjonalności:Należy wybierać pozycję z bazowego dokumentu, a następnie wskazać dokument docelowy, do którego system automatycznie przeniesie dany asortyment. Funkcja dostępna dla dokumentów posiadających status „brudnopis” oraz nieposiadających powiązań z innymi dokumentami.

Automatyczna seria WP- dla wybranego asortymentu

Nowa funkcjonalność automatyzacji (przypisywania) serii dla dokumentu magazynowego WP- tworzonego w module Produkcja. Schemat funkcjonalności: W ustawieniach globalnych określamy serię dokumentu WP-, W magazynie użytkownik określa dla którego asortymentu system wystawi dokument WP- z ustaloną serią, W planowaniu produkcji tworzymy WP-.

JPK_FA(4)

Uprzejmie przypominamy o zmianach dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT – JPK_FA(4) wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w dniu 1 kwietnia 2022 roku. Modus ERP został dostosowany do najnowszej struktury JPK FA.