Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Integracja z Baselinker

Import zamówień do Modus ERP

Nowe statusy dla dokumentów ZO

Kto, kiedy, komu i w jakim szablonie wysłał ZO

WP- Planowanie Produkcji

WP- dla konkretnego surowca na ZPR

RHODOS terminal tablica awarii

Aplikacja do ewidencji statusów maszyn

Tablica obecności RHODOS

Mobilna lista obecności pracowników

Lokalizacja jednostki organizacyjnej

Możliwość wskazania magazynu na dokumentach

Precyzja kosztów akordu czynności

Stawki akordowe do 4 miejsc po przecinku

Migracja dokumenty wydań

Przenoszenie pozycji pomiędzy WZ

Automatyczne WP- asortyment

Seria dla WP- definiowana w Planowaniu produkcji

Plik JPK_FA(4) nowa wersja

Modus ERP dostosowany do JPK_FA(4)