Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

MPK

MPK, czyli Miejsce Powstawania Kosztów pozwala na zarządzanie kosztami w firmie. Umożliwia zdefiniowanie, a następnie podpięcie asortymentu pod konkretne MPK.

Certyfikat MSUES

Miło nam poinformować, że przeszliśmy zewnętrzny audyt, w wyniku którego otrzymaliśmy Certyfikat Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES. MSUES przyznawany jest po przejściu procedury certyfikacyjnej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia. Certyfikat oznacza, że RHO Software posiada Znak Jakości świadczonych usług edukacyjno-szkoleniowych zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowymi.

Nowy typ asortymentu – Zestaw

Wprowadzony został nowy typ asortymentu – Zestaw. Każdy może składać się z określonych składników. Zamówienie konkretnego kompletu sprawia, że na zamówieniu pojawiają się pozycje określone, jako jego składniki.

Terminal cięcia – Rhodos

Terminal cięcia aplikacji Rhodos umożliwia realizację zleceń utworzonych z poziomu modułu Cięcie przez pracowników. Informacje podane za pośrednictwem terminala są na bieżąco przekazywane do modułu biurowego CIĘCIE.

Moduł CIĘCIE

Do oferty programu Modus ERP dołączył nowy moduł – Cięcie. Umożliwia on ewidencję oraz realizację cięcia asortymentu typu: pręt, arkusz, bryła, detal.

Nowy typ asortymentu – bryła

Użytkownicy systemu otrzymali możliwość dodawania asortymentu typu bryła, która charakteryzuje się konkretnymi wymiarami na podstawie których system wylicza jej masę oraz objętość.

Automatyczna aktualizacja ilości asortymentu przy przyjmowaniu partii

Wprowadzono funkcjonalność automatycznej aktualizacji ilości pozycji dokumentu PZ przy przyjmowaniu partii

Procentowa zmiana ceny sprzedaży dla wielu pozycji w magazynie

Wprowadzono możliwość wprowadzania procentowej zmiany ceny dla kilku pozycji magazynowych jednocześnie w konkretnym cenniku. Cena może zmienić się o określoną wartość % w górę lub w dół.

Adres dostawy pozycji zamówienia przy imporcie z .xls

Przy imporcie zamówienia sprzedaży z pliku .xls wprowadzono możliwość podpinania adresu dostawy do pozycji

Domyślny termin ważności partii

Wprowadzono możliwość określenia domyślnego terminu ważności partii, który będzie generował się na podstawie daty przyjęcia z możliwością edycji.