Autor: piotr-4125

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Zmiana statusu dokumentu

Wprowadzona została możliwość określania użytkowników, którzy mogą zmieniać status konkretnych typów dokumentów.

Wydanie czytnikiem produkcja seryjna

Wprowadzona została możliwość wydania czytnikiem produktów wykonywanych w technologii produkcji seryjnej. W module Magazyn->Partie system daje możliwość określenia czy chcemy wydać: jednostkowo – funkcja umożliwia wydanie konkretnych numerów seryjnych po 1 sztuce, całą dostępną ilość – funkcja wydaje całą ilość dostępną dotyczącą wprowadzonego numeru seryjnego, konkretnie wprowadzoną ilość – po wprowadzeniu numeru seryjnego użytkownik jest w stanie określić…
Przeczytaj więcej

GTU, procedury podatkowe

Modus ERP dostosowany do obowiązujących przepisów

Zmiany w pliku JPK

Modus ERP zgodny z JPK

Dodatkowe pole na ZPR

Dodano nowe pola definiowalne

Wyszukiwarka wariantów

Możliwość wyszukiwań przy tworzeniu ZO

Wariant jako półprodukt

Wskazanie wariant produktu jako półproduktu

Stany w innych magazynach

i MM w planowaniu produkcji

Kod istniejącego wariantu przy tworzeniu ZO

Przy tworzeniu zamówienia sprzedaży na już istniejący wariant produktu wyświetlany jest jego kod oraz nazwa.

Szablon e-mail dla grup dokumentów

Automatyzacja wysyłki wiadmomości