Kategoria: Technologie

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Wariant jako półprodukt

Wskazanie wariant produktu jako półproduktu

Usuwanie technologii kalkulacji

Umożliwiono usuwanie technologii powstałych w module Kalkulacje. Technologie mogą być usuwane jedynie jeśli do danej kalkulacji nie wystawiono zamówienia.

Dodanie kolumny uwagi czynności na terminalu produkcyjnym

Uwagi wpisane w czynności podpiętej do receptury produktu zostaną wyświetlone na terminalu produkcyjnym po kliknięciu przycisku 'Czynności’

Edycja norm czasowych rozpoczętej produkcji

Dodano opcję umożliwiającą zaktualizowanie czasów czynności zatwierdzonych zamówień.