Dodatkowe statusy dla dokumentów ZO

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Dodatkowe statusy dla dokumentów ZO

W module Zamówienia Sprzedaży zostały dodane dodatkowe kolumny pokazujące status wysyłki wiadomości email oraz wydruku dokumentu.

Nowo dodane pola:
– Mail / data
– Mail / odbiorcy
– Mail / status
– Mail / schemat
– Wydruk / schemat
– Wydruk / użytkownik
– Wydruk / data