Nowe statusy dla dokumentów ZO

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Dodatkowe kolumny dla statusów widomości email oraz wydruku dokumentów.