Bryła typ asortymentu

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Użytkownicy systemu otrzymali możliwość dodawania asortymentu typu bryła, która charakteryzuje się konkretnymi wymiarami na podstawie których system wylicza jej masę oraz objętość.