Nowy typ asortymentu – bryła

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Nowy typ asortymentu – bryła

Użytkownicy systemu otrzymali możliwość dodawania asortymentu typu bryła, która charakteryzuje się konkretnymi wymiarami na podstawie których system wylicza jej masę oraz objętość.