Automatyczna aktualizacja ilości asortymentu przy przyjmowaniu partii

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Automatyczna aktualizacja ilości asortymentu przy przyjmowaniu partii

Wprowadzono funkcjonalność automatycznej aktualizacji ilości pozycji dokumentu PZ przy przyjmowaniu partii