Procentowa zmiana ceny sprzedaży

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Wprowadzono możliwość wprowadzania procentowej zmiany ceny dla kilku pozycji magazynowych jednocześnie w konkretnym cenniku. Cena może zmienić się o określoną wartość % w górę lub w dół.