Budynki i maszyny

Created with Sketch.

Budynki i maszyny

Budynki i obiekty

Zarządzanie i ewidencja

Opis

Moduły „Budynki” i „Obiekty” służą do ewidencji nieruchomości i maszyn oraz informacji z nimi związanych. Przedstawia listy zdefiniowanych maszyn, narzędzi, osprzętu i budynków. Pozwala nimi zarządzać i ułatwia kontrolę. Dla każdego budynku można przypisać maszyny, a z kolei do maszyny – pracowników oraz zdefiniować dla nich czynności serwisowe.

Główne opcje:

  • łatwe zarządzanie budynkami i maszynami,
  • możliwość organizacji w linie produkcyjne,
  • natychmiastowy dostęp do historii napraw,
  • przypisanie grup i typów urządzeń,
  • funkcjonalne karty urządzeń.