Finanse

Created with Sketch.

Finanse

Finanse

Pełna ewidencja finansów firmy

Kategorie: ,

Opis

Finanse to moduł dostosowany do najnowszych wymagań i przepisów prawa. Jest to narzędzie, odpowiedzialne za kompleksową obsługę wpłat i wypłat kasowych i bankowych. Dzięki modułowi Finansów masz możliwość sprawnego monitorowania rozrachunków z kontrahentami. Dodatkowo zapewniasz precyzyjne źródło informacji o przeterminowanych należnościach oraz odsetkach ustawowych.

Dzięki modułowi Finanse jesteś w stanie sprawnie i przejrzyście kontrolować przepływ gotówki w firmie. Na bieżąco rejestrujesz wszystkie operacje finansowe oraz monitorujesz terminowość należności. Moduł Finansów prowadzi działania w zakresie pełnego systemu na bieżąco ewidencjonując tworzone dokumenty finansowe z innych modułów oprogramowania Modus ERP+.

Główne opcje:

  • zestawienie wszystkich operacji finansowych, które zostały wykonane w systemie Modus ERP+,
  • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami dzięki rozliczaniu VAT na zasadach ogólnych,
  • windykacja i odsetki ustawowe, które zostały nałożone na kontrahenta w ramach przeterminowanych płatności,
  • możliwość prowadzenia zestawień typów walut wraz z aktualizacją ich kursów,
  • generowanie listy banków i powiązanych z nimi kont,
  • opcja generowania rozliczeń za pomocą podzielonej płatności (Split Payment).