MRP

Created with Sketch.

MRP

MRP

Planowanie potrzeb materiałowych

Opis

Material Requirements Planning to planowanie potrzeb materiałowych w oparciu o popyt, który jest całkowicie uzależniony od wielkości produkcji konkretnego asortymentu.
Na podstawie oceny popytu, istniejących zapasów, zamówień od odbiorców, zamówień zamówień do dostawców, zleceń produkcyjnych i zmieniających się parametrów dodatkowych takich jak: czas realizacji dostawy czy minimalna wielkość zamówienia, moduł ułatwia podejmowanie decyzji o zakupie surowców.

Główne opcje:

  • optymalizacja zapasów i łańcucha dostaw
  • informacja o całkowitym zapotrzebowaniu na dany surowiec,
  • dokładna informacja na temat przyjęć surowców, uwzględniająca zaplanowane terminy dostaw.