Autor: rho

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

RHObot czeka na Twoje pytania!

Nowy chatbot pomoże Ci w użytkowaniu Modusa. Na razie się uczy …

Zakończenie Modus 4.0 – sprostowanie

Wersja 4.0 zakończona, wersja Modus 5 AI,

Eksport EDI

Dodano funkcje eksportującą potwierdzenie zamówienia sprzedaży do formatu .edi

Generator wariantów

Kody i nazwy wariantów mogą być konfigurowane

Planowanie etapów

Nowy moduł planowania etapów pozwalający na ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia każdego z etapów produkcji. System będzie rejestrował poprawność odczytów z terminala produkcyjnego i wyświetli w wybranych kolorach np. opóźniony start etapu.

Analiza produkcji bieżącej

Nowy moduł analizy pozwalający na utworzenie analizy postępu produkcji według gniazd produkcyjnych. Tabela przestawna pozwala na zapisanie wielu układów analiz.

Produkcja w toku

Nowy moduł 'Produkcja w toku’ jest kopią prawej strony modułu 'Planowania produkcji’ z możliwością dodania do produkcji produktów bez konieczności tworzenia zamówienia sprzedaży oraz zlecenia produkcyjnego.

Potwierdzony termin realizacji na etykiecie prod.

Do szablonu wydruku etykiety produkcyjnej dodano pola z potwierdzonym terminem realizacji.

Daty definiowalne w obłożeniu

Do modułu 'Obłożenie pracowników’ dodano opcję wyświetlenia 3 dat definiowalnych produktu z modułu 'Planowanie produkcji’

Usuwanie technologii kalkulacji

Umożliwiono usuwanie technologii powstałych w module Kalkulacje. Technologie mogą być usuwane jedynie jeśli do danej kalkulacji nie wystawiono zamówienia.