Autor: rho

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Eksport EDI

Dodano funkcje eksportującą potwierdzenie zamówienia sprzedaży do formatu .edi

Generator wariantów

Kody i nazwy wariantów mogą być konfigurowane

Planowanie etapów

Nowy moduł planowania etapów pozwalający na ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia każdego z etapów produkcji. System będzie rejestrował poprawność odczytów…
Przeczytaj więcej

Analiza produkcji bieżącej

Nowy moduł analizy pozwalający na utworzenie analizy postępu produkcji według gniazd produkcyjnych. Tabela przestawna pozwala na zapisanie wielu układów analiz.

Produkcja w toku

Nowy moduł ‘Produkcja w toku’ jest kopią prawej strony modułu ‘Planowania produkcji’ z możliwością dodania do produkcji produktów bez konieczności…
Przeczytaj więcej

Potwierdzony termin realizacji na etykiecie prod.

Do szablonu wydruku etykiety produkcyjnej dodano pola z potwierdzonym terminem realizacji.

Daty definiowalne w obłożeniu

Do modułu ‘Obłożenie pracowników’ dodano opcję wyświetlenia 3 dat definiowalnych produktu z modułu ‘Planowanie produkcji’

Usuwanie technologii kalkulacji

Umożliwiono usuwanie technologii powstałych w module Kalkulacje. Technologie mogą być usuwane jedynie jeśli do danej kalkulacji nie wystawiono zamówienia.

10 pól definiowalnych asortymentu

Zwiększono do 10 liczbę pól definiowalnych asortymentu i przeniesiono je do zakładki ‘Inne’

Większe pola definiowalne

W module ‘Zamówienia sprzedaży’ powiększono obszar do wpisywania pól definiowalnych