Autor: rho

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Daty definiowalne w obłożeniu

Do modułu 'Obłożenie pracowników’ dodano opcję wyświetlenia 3 dat definiowalnych produktu z modułu 'Planowanie produkcji’

Usuwanie technologii kalkulacji

Umożliwiono usuwanie technologii powstałych w module Kalkulacje. Technologie mogą być usuwane jedynie jeśli do danej kalkulacji nie wystawiono zamówienia.

10 pól definiowalnych asortymentu

Zwiększono do 10 liczbę pól definiowalnych asortymentu i przeniesiono je do zakładki 'Inne’

Większe pola definiowalne

W module 'Zamówienia sprzedaży’ powiększono obszar do wpisywania pól definiowalnych

Czasochłonność i termin realizacji w zadaniach

Do zadań dodano kolumny z czasochłonnością oraz terminem realizacji zadania. Dane te można uzupełnić podczas edycji zadania.

Dodanie kolumny uwagi czynności na terminalu produkcyjnym

Uwagi wpisane w czynności podpiętej do receptury produktu zostaną wyświetlone na terminalu produkcyjnym po kliknięciu przycisku 'Czynności’

Przebudowa adresów kontrahentów

Główny adres kontrahenta został dodany do tabeli Adresy i oznaczony jako domyślny. Zmiana domyślnego adresu będzie nadpisywać adres kontrahenta.

Rozliczanie aktywności z klientami

Dodanie możliwości podpięcia usługi pod aktywność w celu jej rozliczenia – wskazanie w słownikach, w oknie szybkiej odpowiedzi usługi. Po użyciu takiej szybkiej odpowiedzi w aktywności podepnie się ona pod aktywność i przepisze się z niej stawka do aktywności. Dodanie pola ze stawką – dzięki temu stawka będzie na dzień usługi i z możliwością ewentualnej…
Przeczytaj więcej

Uprawnienie do warunków zatrudnienia

W module pracownicy dodano nowe uprawnienie które pozwala ograniczyć widok warunków zatrudnienia w karcie edycji pracownika.

Edycja dat produktu w wielozaznaczeniu

Daty definiowalne produktu, w module Planowania produkcji, zostały rozbudowane o funkcję multiedycji.