Kategoria: CRM

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Czasochłonność i termin realizacji w zadaniach

Do zadań dodano kolumny z czasochłonnością oraz terminem realizacji zadania. Dane te można uzupełnić podczas edycji zadania.

Przebudowa adresów kontrahentów

Główny adres kontrahenta został dodany do tabeli Adresy i oznaczony jako domyślny. Zmiana domyślnego adresu będzie nadpisywać adres kontrahenta.

Rozliczanie aktywności z klientami

Dodanie możliwości podpięcia usługi pod aktywność w celu jej rozliczenia – wskazanie w słownikach, w oknie szybkiej odpowiedzi usługi. Po użyciu takiej szybkiej odpowiedzi w aktywności podepnie się ona pod aktywność i przepisze się z niej stawka do aktywności. Dodanie pola ze stawką – dzięki temu stawka będzie na dzień usługi i z możliwością ewentualnej…
Przeczytaj więcej

Szybkie aktywności z podpiętą usługą

Do szybkich odpowiedzi w aktywnościach dodano opcje podpięcia usługi, która pobiera wartość z cennika kontrahenta. System umożliwia szybkie wygenerowanie faktur na usługi z aktywności

Import kontrahentów

Rozbudowano import kontrahentów o dodatkowe pola adresowe oraz umożliwiono aktualizację istniejących rekordów na podstawie pliku importu.

Pobieranie danych o kontrahencie

System automatycznie pobiera dane o kontrahencie. Dane pobierane są z GUS, VAT i VIES podczas wystawiania dokumentów. Możliwość włączenia automatycznego pobierania dla wybranego rodzaju dokumentu znajduje się w module System -> Dokumenty