Co nowego w systemach RHO Software ?

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami systemu.

WP- z poziomu Planowania Produkcji

Podczas tworzenia / generowania dokumentu WP- z poziomu modułu Planowania Produkcji mamy możliwość wyboru składników / surowców dla zaznaczonych Zleceń Produkcyjnych. Generowane dokumenty WP- obejmują tylko wybrane pozycje. Funkcjonalność dostępna…

Zgłoszenia awarii w formie tablicy RHODOS

Nowa aplikacja RHODOS na bieżąco pokazuje aktualne zgłoszenia awarii w podziale na gniazda produkcyjne. Podczas zgłoszenia awarii dla danego obiektu / maszyny aplikacja RHODOS „Tablica awarii” automatycznie odświeży widok oraz zarejestruje zgłoszenie…

Tablica obecności RHODOS

Nowa aplikacja RHODOS na bieżąco pokazuje aktualny status obecności pracownika. Aplikacja posiada możliwość wglądu w historię. Tablica obecności automatycznie aktualizuje widok użytkownika pobierając aktualny status obecności pracownika. Klikając na wybranego…

Lokalizacja jednostki organizacyjnej

W celu organizacji struktury przedsiębiorstw dla naszych Partnerów wprowadziliśmy dodatkowo prócz już istniejących serii dokumentów, lokalizacje magazynów. Lokalizacje dostępne są dla wszystkich wiodących dokumentów w systemie Modus ERP.

Precyzja kosztów akordu czynności

Koszty prac wyliczane na podstawie stawek akordowych definiowanych w programie Modus ERP zostały rozbudowane do 4 miejsc po przecinku co umożliwia bardzo dokładne wyliczenia przy dużych nakładach produkcyjnych. Funkcjonalność dostępna…

Migracja pozycji pomiędzy dokumentami wydań.

Wprowadzona została funkcja migracji (przenoszenia) pozycji pomiędzy dokumentami wydań magazynowych (WZ). Schemat funkcjonalności:Należy wybierać pozycję z bazowego dokumentu, a następnie wskazać dokument docelowy, do którego system automatycznie przeniesie dany asortyment….

Automatyczna seria WP- dla wybranego asortymentu

Nowa funkcjonalność automatyzacji (przypisywania) serii dla dokumentu magazynowego WP- tworzonego w module Produkcja. Schemat funkcjonalności: W ustawieniach globalnych określamy serię dokumentu WP-,W magazynie użytkownik określa dla którego asortymentu system wystawi…

JPK_FA(4)

Uprzejmie przypominamy o zmianach dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT – JPK_FA(4) wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w dniu 1 kwietnia 2022 roku. Modus ERP został dostosowany do najnowszej struktury…

Moduł Rozliczenia

Pragniemy zaprezentować Państwu funkcjonalne narzędzie za pomocą którego z łatwością rozliczycie dodatkowe koszty związane z produktem. Moduł ten posiada rozbudowany interfejs w tym funkcjonalny kalkulator operujący na funkcjach, zmiennych oraz…

Moduł wyceny produktów

Oblicz cenę sprzedaży produktów. Moduł wyceny pozwala obliczać wszystkie koszty związane z twoim produktem. Pozwala zadeklarować własne wzory i zmienne oraz pobiera koszty robocizny i składników bezpośrednio z magazynu.

Analiza – Produkcja w toku

Analiza – Produkcja w toku pozwala na: wgląd na jakim etapie znajduje się poszczególne zlecenie produkcyjne,obliczenie wszystkich kosztów związanych z produkcją w oparciu o własne dane,określenie wartości wydanych surowców do…

Analiza Traceability

Traceability – zdolność wyśledzenia, identyfikowalność. Nowa analiza produkcyjna umożliwia kompleksowe monitorowanie przyjmowanych, przechowywanych i wydawanych produktów rozpoczynając od zakupu surowców, a kończąc na sprzedaży gotowego produktu.

TLS 1.2

Systemy Modus ERP oraz Meso CMMS zostały dostosowane do najnowszego standardu przemysłowego protokołu TLS 1.2.Transport Layer Security (TLS), to protokół szyfrowania przeznaczony do zabezpieczania danych podczas przesyłania.

Integracja z nestingiem Lantek.

Modus ERP jest systemem, który został dostosowany do produkcji w branży metalowej. Jedną z ostatnich nowości jest integracja z systemem CAD/CAM do nestingu firmy Lantek. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami zapraszamy…

Dotacja na szkolenia z BUR

Baza Usług Rozwojowych – PARP Jesteśmy certyfikowaną jednostką szkoleniową, dzięki temu nasze szkolenia związane z systemami Modus ERP i Meso CMMS mogą być dofinansowane nawet do 80%. Oferta skierowana jest…

Terminal RCP Rejestracja Czasu Pracy

Już jest dostępny w sprzedaży. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu: bok@rho.pl lub +48 501 035 378. Możliwości: integracja z Modus ERP rejestracja obecności pracowników rejestracja spóźnień i nadgodzin.

Serwis maszyn online

RHODOS serwis maszyn Planowanie przeglądów, remontów, serwisów jest możliwe z poziomu urządzeń mobilnych i aplikacji RHODOS serwis maszyn. Prosty i czytelny interfejs, za pomocą którego możesz podejrzeć zlecenia serwisowe oczekujące…

Produkcja maszyn – projekty

Profesjonalne zarządzanie produkcją projektową. Projekty są ściśle powiązane z produkcja i zamówieniem sprzedaży, posiadają określony budżet, etapy i kamienie milowe. W ramach projektów możemy przypisywać zadania konkretnym pracownikom i ich…

MPK

MPK, czyli Miejsce Powstawania Kosztów pozwala na zarządzanie kosztami w firmie. Umożliwia zdefiniowanie, a następnie podpięcie asortymentu pod konkretne MPK.

Certyfikat MSUES

Miło nam poinformować, że przeszliśmy zewnętrzny audyt, w wyniku którego otrzymaliśmy Certyfikat Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES. MSUES przyznawany jest po przejściu procedury certyfikacyjnej przez Wojewódzki Urząd Pracy w…

Nowy typ asortymentu – Zestaw

Wprowadzony został nowy typ asortymentu – Zestaw. Każdy może składać się z określonych składników. Zamówienie konkretnego kompletu sprawia, że na zamówieniu pojawiają się pozycje określone, jako jego składniki.

Terminal cięcia – Rhodos

Terminal cięcia aplikacji Rhodos umożliwia realizację zleceń utworzonych z poziomu modułu Cięcie przez pracowników. Informacje podane za pośrednictwem terminala są na bieżąco przekazywane do modułu biurowego CIĘCIE.

Moduł CIĘCIE

Do oferty programu Modus ERP dołączył nowy moduł – Cięcie. Umożliwia on ewidencję oraz realizację cięcia asortymentu typu: pręt, arkusz, bryła, detal.

Modus ERP – zmiany w pliku JPK

Uprzejmie informujemy, że system Modus ERP jest zgodny z nowym Jednolitym Plikiem Kontrolnym – JPK_V7, który zaczyna obowiązywać 1 października 2020 roku. Dotychczasowa struktura pliku JPK została dostosowana do aktualnych…

Wyszukiwarka wariantów na ZO

Przy tworzeniu zamówienia sprzedaży możliwe jest wyszukanie i dodanie do dokumentu konkretnego wariantu produktu, jeżeli jego kartoteka została wcześniej utworzona

Eksport EDI

Dodano funkcje eksportującą potwierdzenie zamówienia sprzedaży do formatu .edi

Planowanie etapów

Nowy moduł planowania etapów pozwalający na ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia każdego z etapów produkcji. System będzie rejestrował poprawność odczytów z terminala produkcyjnego i wyświetli w wybranych kolorach np. opóźniony…

Produkcja w toku

Nowy moduł 'Produkcja w toku’ jest kopią prawej strony modułu 'Planowania produkcji’ z możliwością dodania do produkcji produktów bez konieczności tworzenia zamówienia sprzedaży oraz zlecenia produkcyjnego.

.
Wyślij prośbę
o aktualizację