Dzień dobry

Podręcznik

Help-desk

Twoje konto

Co nowego…

Integracja z Baselinker

Import zamówień do Modus ERP

Read more

Nowe statusy dla dokumentów ZO

Kto, kiedy, komu i w jakim szablonie wysłał ZO

Read more

WP- Planowanie Produkcji

WP- dla konkretnego surowca na ZPR

Read more

RHODOS terminal tablica awarii

Aplikacja do ewidencji statusów maszyn

Read more

Tablica obecności RHODOS

Mobilna lista obecności pracowników

Read more

Lokalizacja jednostki organizacyjnej

Możliwość wskazania magazynu na dokumentach

Read more

Precyzja kosztów akordu czynności

Stawki akordowe do 4 miejsc po przecinku

Read more

Migracja dokumenty wydań

Przenoszenie pozycji pomiędzy WZ

Read more