Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Filtry

W modułach planowania produkcji oraz planowania transportu dodano opcję 'Filtry’ zawężające listę do wybranych kryteriów

Lokalizacje

Nowa funkcja w magazynie, która pozwala na zdefiniowanie miejsc składowania asortymentów według różnych kryteriów

Zamówienia w jednostkach pomocniczych

Generowanie zamówień zakupu z modułu zapotrzebowania zostało przebudowane o generowanie zamówień w jednostkach pomocniczych. W zamówieniu uwzględnione są wszystkie wytyczne z umowy z dostawcą.

Import kontrahentów

Rozbudowano import kontrahentów o dodatkowe pola adresowe oraz umożliwiono aktualizację istniejących rekordów na podstawie pliku importu.

Generowanie nowych produktów

W module kalkulacji po wyborze szablonu dodano opcję zmiany oraz dodania nowego szablonu kalkulacji. Ułatwia to generowanie nowych produktów na bazie istniejących kalkulacji.

Usuwanie etapów

W drzewie kalkulacji umożliwiono usuwanie etapów mimo przypisanych do nich składników

Powiązane faktury

Rozbudowano listę zamówień sprzedaży o kolumny informujące o wystawionych fakturach

Realizacja w wielozaznaczeniu

Realizujesz zamówienia sprzedaży poprzez ręczne oznaczenie jako zrealizowane? Dodaliśmy możliwość szybkiego zrealizowania zaznaczonych zamówień

Adresy dostawy dla pozycji

Rozbudowano pozycje w zamówieniu sprzedaży o adres dostawy. Każda pozycja na zamówieniu może zostać wysłana pod inny adres

WEBIK

Rozbudowa systemu Webik do importu zamówień ze sklepu internetowego.