Kategoria: Produkcja

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Integracja z Baselinker

Import zamówień do Modus ERP

WP- Planowanie Produkcji

WP- dla konkretnego surowca na ZPR

Precyzja kosztów akordu czynności

Stawki akordowe do 4 miejsc po przecinku

Automatyczne WP- asortyment

Seria dla WP- definiowana w Planowaniu produkcji

Identyfikacja rozdzielonej partii

Terminal produkcyjny realizacja podzielonej partii

Moduł Rozliczenia produkcji

Ewidencja dodatkowych kosztów produkcji

Moduł wyceny produktów

Narzędzie do kalkulacji rentowności sprzedaży

Analiza – Produkcja w toku

Zestawienie najważniejszych informacji

Dodano analizę Traceability

Pełna historia życia produktu

Integracja z nestingiem Lantek.

Dwukierunkowa komunikacja Modus ERP <=> wycianarki