Nowości – Transport

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Nowości w modułach transportu

Awizacja

Podczas planowania transportu każda pozycja dodana do listu przewozowego pobiera informacje o adresie dostawy i jest przypinana do danego adresu. Na podstawie tych danych możemy określi plan rozładunku dla wielu…

Agregacja transportu

Planowanie transportu zostało rozbudowane o dodatkową zakładkę agregującą zaznaczone pozycje i informującą o dostępnym miejscu w taborze samochodowym.

.
Wyślij prośbę
o aktualizację
[wpforms id=”16487″]