Nowości – Produkcja

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Nowości w modułach produkcyjnych

WP- z poziomu Planowania Produkcji

Podczas tworzenia / generowania dokumentu WP- z poziomu modułu Planowania Produkcji mamy możliwość wyboru składników / surowców dla zaznaczonych Zleceń Produkcyjnych. Generowane dokumenty WP- obejmują tylko wybrane pozycje. Funkcjonalność dostępna…

Precyzja kosztów akordu czynności

Koszty prac wyliczane na podstawie stawek akordowych definiowanych w programie Modus ERP zostały rozbudowane do 4 miejsc po przecinku co umożliwia bardzo dokładne wyliczenia przy dużych nakładach produkcyjnych. Funkcjonalność dostępna…

Automatyczna seria WP- dla wybranego asortymentu

Nowa funkcjonalność automatyzacji (przypisywania) serii dla dokumentu magazynowego WP- tworzonego w module Produkcja. Schemat funkcjonalności: W ustawieniach globalnych określamy serię dokumentu WP-, W magazynie użytkownik określa dla którego asortymentu system…

Moduł Rozliczenia

Pragniemy zaprezentować Państwu funkcjonalne narzędzie za pomocą którego z łatwością rozliczycie dodatkowe koszty związane z produktem. Moduł ten posiada rozbudowany interfejs w tym funkcjonalny kalkulator operujący na funkcjach, zmiennych oraz…

Moduł wyceny produktów

Oblicz cenę sprzedaży produktów. Moduł wyceny pozwala obliczać wszystkie koszty związane z twoim produktem. Pozwala zadeklarować własne wzory i zmienne oraz pobiera koszty robocizny i składników bezpośrednio z magazynu.

Analiza – Produkcja w toku

Analiza – Produkcja w toku pozwala na: wgląd na jakim etapie znajduje się poszczególne zlecenie produkcyjne, obliczenie wszystkich kosztów związanych z produkcją w oparciu o własne dane, określenie wartości wydanych…

Analiza Traceability

Traceability – zdolność wyśledzenia, identyfikowalność. Nowa analiza produkcyjna umożliwia kompleksowe monitorowanie przyjmowanych, przechowywanych i wydawanych produktów rozpoczynając od zakupu surowców, a kończąc na sprzedaży gotowego produktu.

Integracja z nestingiem Lantek.

Modus ERP jest systemem, który został dostosowany do produkcji w branży metalowej. Jedną z ostatnich nowości jest integracja z systemem CAD/CAM do nestingu firmy Lantek. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami zapraszamy…

Produkcja maszyn – projekty

Profesjonalne zarządzanie produkcją projektową. Projekty są ściśle powiązane z produkcja i zamówieniem sprzedaży, posiadają określony budżet, etapy i kamienie milowe. W ramach projektów możemy przypisywać zadania konkretnym pracownikom i ich…

Terminal cięcia – Rhodos

Terminal cięcia aplikacji Rhodos umożliwia realizację zleceń utworzonych z poziomu modułu Cięcie przez pracowników. Informacje podane za pośrednictwem terminala są na bieżąco przekazywane do modułu biurowego CIĘCIE.

Moduł CIĘCIE

Do oferty programu Modus ERP dołączył nowy moduł – Cięcie. Umożliwia on ewidencję oraz realizację cięcia asortymentu typu: pręt, arkusz, bryła, detal.

Planowanie etapów

Nowy moduł planowania etapów pozwalający na ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia każdego z etapów produkcji. System będzie rejestrował poprawność odczytów z terminala produkcyjnego i wyświetli w wybranych kolorach np. opóźniony…

Produkcja w toku

Nowy moduł 'Produkcja w toku’ jest kopią prawej strony modułu 'Planowania produkcji’ z możliwością dodania do produkcji produktów bez konieczności tworzenia zamówienia sprzedaży oraz zlecenia produkcyjnego.

MES

Wizualizacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie wizualizacja stanów magazynowych wg lokalizacji, wizualizacja produkcji w toku w czasie rzeczywistym, kontrola rzeczywistego czasu i wydajności pracy maszyn i ludzi, śledzenie przestojów planowanych i…

Pola datowe dla etapu

W module Planowania produkcji w zakładce Operacje, dodano 3 pola definiowalne pola datowe dla etapów. Daty uzupełniają się automatycznie dzięki modułowi ASP ale maja możliwość ręcznej modyfikacji.

Produkcja w toku

Moduł harmonogramu produkcji został wydzielony do osobnego modułu z możliwością dodania produktów do harmonogramu bez konieczności generowania zamówień oraz zleceń produkcyjnych.

Zlecenia półproduktów

W module 'Plan zleceń’ dodano funkcje generującą zlecenia produkcyjne na półprodukty będące składnikami produktów znajdujących się w wybranym zleceniu produkcyjnym

.
Wyślij prośbę
o aktualizację