Nowości – Magazyn

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Nowości w modułach magazynowych

Generator wariantów

Nowa funkcja generującą warianty produktu głównego na podstawie grup surowców. W module Asortyment, zakładka Warianty dodano przycisk wywołujący funkcję generującą warianty po wybraniu receptury produktu oraz składników z grup surowców…

Lokalizacje

Nowa funkcja w magazynie, która pozwala na zdefiniowanie miejsc składowania asortymentów według różnych kryteriów

.
Wyślij prośbę
o aktualizację