Kategoria: Magazyn

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Kontrola przesunięć międzymagazynowych

Magazyn odległy zatwierdzany w ERP z kontrolą dostaw między magazynowych. Użytkownik zatwierdza przesunięcie zanim zostanie obciążony magazyn, a dodatkowo istnieje możliwość utworzenia protokołu zniszczenia dla uszkodzonego asortymentu.

Lokalizacja jednostki organizacyjnej

Możliwość wskazania magazynu na dokumentach

Migracja dokumenty wydań

Przenoszenie pozycji pomiędzy WZ

Dodano analizę Traceability

Pełna historia życia produktu

Unikalność przyjmowanej partii

Kontrola partii asortymentu

Bryła typ asortymentu

Użytkownicy systemu otrzymali możliwość dodawania asortymentu typu bryła, która charakteryzuje się konkretnymi wymiarami na podstawie których system wylicza jej masę oraz objętość.

Aktualizacja ilości na PZ

Wprowadzono funkcjonalność automatycznej aktualizacji ilości pozycji dokumentu PZ przy przyjmowaniu partii

Procentowa zmiana ceny sprzedaży

Wprowadzono możliwość wprowadzania procentowej zmiany ceny dla kilku pozycji magazynowych jednocześnie w konkretnym cenniku. Cena może zmienić się o określoną wartość % w górę lub w dół.

Domyślny termin ważności partii

Wprowadzono możliwość określenia domyślnego terminu ważności partii, który będzie generował się na podstawie daty przyjęcia z możliwością edycji.

Wydanie czytnikiem produkcja seryjna

Wprowadzona została możliwość wydania czytnikiem produktów wykonywanych w technologii produkcji seryjnej. W module Magazyn->Partie system daje możliwość określenia czy chcemy wydać: jednostkowo – funkcja umożliwia wydanie konkretnych numerów seryjnych po 1 sztuce, całą dostępną ilość – funkcja wydaje całą ilość dostępną dotyczącą wprowadzonego numeru seryjnego, konkretnie wprowadzoną ilość – po wprowadzeniu numeru seryjnego użytkownik jest w stanie określić…
Przeczytaj więcej