Witamy w systemach RHO Software

Tu znajdziesz wszelkie informacje na temat Twojego systemu.

Wyszukiwarka wariantów na ZO

Przy tworzeniu zamówienia sprzedaży możliwe jest wyszukanie i dodanie do dokumentu konkretnego wariantu produktu, jeżeli jego kartoteka została wcześniej utworzona

Eksport EDI

Dodano funkcje eksportującą potwierdzenie zamówienia sprzedaży do formatu .edi

Planowanie etapów

Nowy moduł planowania etapów pozwalający na ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia każdego z etapów produkcji. System będzie rejestrował poprawność odczytów z terminala produkcyjnego i wyświetli w wybranych kolorach np. opóźniony…

Produkcja w toku

Nowy moduł ‚Produkcja w toku’ jest kopią prawej strony modułu ‚Planowania produkcji’ z możliwością dodania do produkcji produktów bez konieczności tworzenia zamówienia sprzedaży oraz zlecenia produkcyjnego.

Rozliczanie aktywności z klientami

Dodanie możliwości podpięcia usługi pod aktywność w celu jej rozliczenia – wskazanie w słownikach, w oknie szybkiej odpowiedzi usługi. Po użyciu takiej szybkiej odpowiedzi w aktywności podepnie się ona pod…

MES

Wizualizacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie wizualizacja stanów magazynowych wg lokalizacji,wizualizacja produkcji w toku w czasie rzeczywistym,kontrola rzeczywistego czasu i wydajności pracy maszyn i ludzi,śledzenie przestojów planowanych i przestojów nieplanowanych,realizacja zleceń…

Masowa wysyłka dokumentów

Nowa funkcjonalność pozwala na wysłanie wielu zaznaczonych dokumentów w jednym mailu. Po prostu zaznacz kilka faktur lub zamówień i kliknij ‚Wyślij’. System skonwertuje wybrane dokumenty do formatu pdf i załączy…

Automatyczne pobieranie odczytów

Jeśli Twoje maszyną potrafią się komunikować za pomocą Ethernetu, możesz w łatwy sposób pobierać parametry i ich wartości z pliku. Wystarczy że ustawisz zapis parametrów wraz z ID Twojej maszyny…

Pola datowe dla etapu

W module Planowania produkcji w zakładce Operacje, dodano 3 pola definiowalne pola datowe dla etapów. Daty uzupełniają się automatycznie dzięki modułowi ASP ale maja możliwość ręcznej modyfikacji.

Produkcja w toku

Moduł harmonogramu produkcji został wydzielony do osobnego modułu z możliwością dodania produktów do harmonogramu bez konieczności generowania zamówień oraz zleceń produkcyjnych.

RCP

Czy Twoi pracownicy są wydajni? RCP to nowe narzędzie, które automatycznie wylicza efektywność.

Awizacja

Podczas planowania transportu każda pozycja dodana do listu przewozowego pobiera informacje o adresie dostawy i jest przypinana do danego adresu. Na podstawie tych danych możemy określi plan rozładunku dla wielu…

Agregacja transportu

Planowanie transportu zostało rozbudowane o dodatkową zakładkę agregującą zaznaczone pozycje i informującą o dostępnym miejscu w taborze samochodowym.

Zlecenia półproduktów

W module ‚Plan zleceń’ dodano funkcje generującą zlecenia produkcyjne na półprodukty będące składnikami produktów znajdujących się w wybranym zleceniu produkcyjnym

Filtry

W modułach planowania produkcji oraz planowania transportu dodano opcję ‚Filtry’ zawężające listę do wybranych kryteriów

Lokalizacje

Nowa funkcja w magazynie, która pozwala na zdefiniowanie miejsc składowania asortymentów według różnych kryteriów

EDI

W module EDI powstała możliwość importu zamówień według własnych wytycznych. Każdy z klientów może zdefiniować jakie informacje zaimportują się do zamówienia sprzedaży

Pobieranie danych o kontrahencie

System automatycznie pobiera dane o kontrahencie. Dane pobierane są z GUS, VAT i VIES podczas wystawiania dokumentów. Możliwość włączenia automatycznego pobierania dla wybranego rodzaju dokumentu znajduje się w module System…

.
Wyślij prośbę
o aktualizację